Nuuka för smart detaljhandel

Nuuka i korthet

Smart building management software för moderna och effektiva detaljhandelskedjor. Nuuka möjliggör realtidshantering av dina lokaler, förbättrar energieffektivitet och luftkvalitet, kontrollerar belysning, VVS, utrymme och mer.

Öka kundupplevelsen samtidigt som kostnaderna minskas. Och bidra till en bättre arbetsmiljö för din personal.

Fördelar

  • Erbjud utmärkta shoppingupplevelser med ett bra inomhusklimat
  • Minska energiförbrukningen och kostnaderna
  • Använd data för att förenkla certifieringar
  • Få en helt integrerad bild av all fastighetsdata i ett system
  • Gör en, kommunicerbar, positiv inverkan på miljön
  • Service management som verkligen ökar effektivitet och transparens

Hur Nuuka fungerar

mer. Nuukas plattform är smart och hjälper dig att sänka din energianvändning när det behövs, även under korta perioder. Nuuka meddelar dig proaktivt för att förbättra miljöresultatet, minska kostnaderna, eller vidta åtgärder för att förbättra inomhusklimatet.

I Nuuka portlalen kan du övervaka statusen för dina fastigheter eller lokaler i realtid, läsa rapporter och analysera resultat för att vidta rätt åtgärder. I stället för att ha komplex data spridd i olika system, filer eller hos olika personer, tillhandahåller vi en fullständigt integrerad bild av alla dina fastighatesdata. När dina byggnader är anslutna, tillhandahåller vi träning och delar med oss av bästa praxis som hjälper dig att förbättra resultatet på sista linjen.

Nuuka installeras med ett snabbt och enkelt integrationsprojekt. I projektet kommer dina befintliga system- och sensorers data att säkert anslutas till vår molntjänst. Nuuka stöder alla sensormärken, energimätare, belysningsstyrning eller BMS, så inga systemändringar behövs.

Case S-Group (livsmedelsbutiker)

Eekoo co-op, en del av S-Group, installerade Nuuka med särskild tonvikt på energiförbrukning och kostnader. De använder Nuuka för kontinuerlig energikonsumtionsövervakning och validering av resultat från sitt energieffektiviseringsprojekt. Resultatet av förbättringsprojektet i 25 livsmedelsbutiker var över €1 miljon i besparing på tre år .

  • Vår erfarenhet indikerar att energikostnaderna kan minskas med minst 10% för ett detaljhandelsbolag.

  • I våra referensbutiker har vi visat på besparingar mellan 20-30% för el och värme.