Nuuka för Smarta städer

Nuuka i korthet

Nuukas Smart Building Management Platform gör fastighetshantering i realtid möjligt för städer, detaljhandelskedjor och fastighetsägare. Den hjälper dig att göra dina byggnader smartare och förbättra energieffektiviteten, luftkvaliteten, belysningskontroll, VVS, nyttjandegrad och mycket mer.

Fördelar

  • Minska energiförbrukning och kostnader
  • Överträffa koldioxidutsläppsmålen
  • Få en helt integrerad bild av fastighetsdata i ett system
  • Service management som verkligen ökar effektivitet och transparens

Hur Nuuka Fungerar

Nuukas platform kopplar dina byggnader till molntjänsten för att övervaka och rapportera status för energianvändning, uppvärmning, luftkvalitet, nyttjandegrad och mer. Nuuka hjälper dig att sänka energianvändningen när det behövs, även under korta perioder. Vår smarta plattform meddelar dig proaktivt för att förbättra miljömässiga resultat, sänka kostnaderna och förbättra användarnas upplevelse.

När dina byggnader är anslutna kan du övervaka stadens status i realtid och läsa rapporter i Nuuka-portalen. Portalen ger en komplett och integrerad bild av dina byggnadsdata istället för komplex data spridd på olika ställen. Vi tillhandahåller självklart utbildning och delar med oss av bästa praxis för att hjälpa dig att få de bästa resultaten för din stad med Nuuka.

Nuuka installeras med ett snabbt och enkelt integrationsprojekt där de befintliga systemen och sensorerna blir anslutna till molnet. Nuuka är hårdvaruoberoende och stöder alla BMS, belysnings-styrningssystem, energimätare eller sensormärken: Inga nya sensorer eller hårdvara behöver köpas.

Helsingfors - Några ord från Jan Vapaavuori, Borgmästare

"Finland erbjuder marknadsledande teknik inom denna sektor och Helsingfors vill vara en trendsättare. Det är viktigt att kunna mäta inomhusluftkvaliteten eftersom den direkt påverkar människors välbefinnande, och därmed produktiviteten hos anställda och invånare. Framöver försöker Helsingfors vara världens ledande digitaliseringsstad. Valet av Nuuka som vår partner är en del av Helsingfors beslutsamma väg mot den Smarta stadens era."

  • En energiexpert i Helsingfors stad: “Med Nuuka, kan vi enkelt spara 10-20 % på värme och 5-10 % på elkostnader.

  • I nordiska städer, kan värme stå för >55% och electricitet för >15% av de totala växthusgasutsläppen.