Nuuka för Smarta byggnader

Nuuka i korthet

Nuuka är en Smart building management plattform som gör fastigheter smarta. Med Nuuka kan du samla in, analysera och kontrollera all fastighetsdata i en plattform. Oavsett vilket märke du har på dina sensorer eller hårdvara. Fastighetsförvaltning i realtid har blivit enkelt. Och hållbarhetsrapportering och certifiering. Nuuka möjliggör också det bästa innomhusklimatet, gör service management effektivt och hjälper dig att sänka dina kostnader för värme, elektricitet och ventiation.

Fördelar

  • Förbättrad innomhusmiljö och luftkvalitet
  • En fullständigt integrerad bild av all fastighetsdata i ett system
  • Hantera, kontrollera och minska energiförbrukning och kostnader
  • Enkel hållbarhetsrapportering och certifiering
  • Service management som verkligen ökar effektivitet och transparens
  • Förbättra miljöpåverkan och hållbarhetsbedömning
  • Öka värdet och intäkterna per kvadratmeter

Hur Nuuka fungerar

Nuuka kopplar samman alla system och sensorer i dina byggnader till en molntjänst, övervakar och rapporterar status för luftkvalitet, energi, uppvärmning, nyttjandegrad och mycket mer. Nuukas plattform är smart och hjälper dig att sänka din energianvändning när det behövs, även under korta perioder. Nuuka meddelar dig proaktivt för att förbättra miljöresultatet, minska kostnaderna, eller vidta åtgärder för att förbättra inomhusklimatet.

I Nuuka-portalen kan du se alla dina byggnader, deras status, potentiella problem som behöver åtgärd och få tillgång till rapporter i realtid. I stället för att ha komplexa data spridd i olika system, filer eller hos olika personer Du får en fullständigt integrerad bild av alla dina fastighetssdata. Vi tillhandahåller också utbildning och delar med oss av bästa praxis som hjälper dig att förbättra resultatet på sista linjen.

Nuuka installeras med ett snabbt och enkelt integrationsprojekt. I projektet kommer dina befintliga system- och sensorers data att säkert anslutas till molnet. Nuuka stöder alla sensormärken, energimätare, belysningsstyrning eller BMS, så inga systemändringar behövs.

Fastighetsdirektör hos vår kund, Varma

"Nuuka's lösning hjälper oss att koppla upp vår fastighetsinformation på ett nytt och innovativt sätt, vilket hjälper oss att skapa mervärde för våra byggnaders användare, nå optimala HVAC-processer och därmed göra våra byggnader mer användarvänliga och effektiva. Ännu viktigare, med hjälp av Nuuka kan vi erbjuda våra hyresgäster premiumytor med stabila inomhusklimat och trevliga arbets- och levnadsmiljöer"

  • En Nuukakund ökade sin GRESB-ranking från 3 till 5 stjärnor.

  • Nuukas kund Varma optimerade innomhusklimatet för användarna i deras huvudkontor och utvalda kommersiella fastigheter i Helsingfors genom att optimera sin fastighetsförvaltninsprocess.