3000 uppkopplade fastigheter i sex länder

Realtidsdata från hela din portfölj, presenterad som du vill ha den

Affärs & Översiktsvy

Denna unika vy ger dig full kontroll över hela portföljens resultat ur ett affärsperspektiv.

En snabb och enkel översikt med relevanta KPI:er för budget, luftkvalitet, energiförbrukning etc. Naturligtvis också tillgänglig från din surfplatta och telefon.

Operativ & detaljerad vy

Här kan du övervaka, jämföra och analysera allt. Från portfölj och byggnadsnivå, ner till en enskild mätare eller sensor.

Här ställer du också in standarder och larm och ändrar börvärden för systemen. Allt för en enklare och effektivare drift och underhåll av dina fastigheter.

Kontakta mig, jag vill veta mer


Övervakning, dataanalys och rapporteringstjänster.

Nuuka Energy 

Enkel och kostnadseffektiv energiövervakning, analys och rapportering
Få kontroll över din energiförbrukning med verkliga insikter och larm, i realtid. Se direkt om något händer i dina byggnader och följ om dina energiprojekt ger de utlovade besparingarna.

Nuuka Indoor Climate

Följ, analysera och optimera dina inomhusförhållanden
Säkerställ att dina anställda, besökare och hyresgäster har en hälsosam och optimal inomhus miljö.

Nuuka Process

Följ, analysera och optimera dina kyla-, värmnings- och ventilationsprocesser.
Hitta grundorsakerna till prestandaproblem och optimera dina processer för förbättrad energieffektivitet.

 


AI Applikationer. Tjänster för själv-optimering.

Nuukas helt nya tjänster baserade på artificiell intelligens uppgraderar dina befintliga fastigheter till smarta, självlärande byggnader. Mer än 4000 systemjusteringar varje timme baserat på miljontals beräkningar av AI-applikationen.

 

Nuuka AI Air

Optimerar dina ventilationssystem 24/7
Nuuka AI Air förutser ventilationsbehovet för dina byggnader under den närmaste framtiden genom kontinuerliga mätningar inomhus och utomhus, historiska data och konstanta itterationer. Och optimerar sedan systemen för optimal luftkvalitet och minimal energiförbrukning.

Nuuka AI Heat & Cool *

Optimerar dina värme- och kylsystem 24/7
Nuuka AI Heat & Cool, styr uppvärmnings- och kylprocesserna i dina fastigheter. Så du kan erbjuda dina kunder optimal inomhusklimat och minimal energiförbrukning utan att behöva byta ut några system.
* Tillgängligt i slutet av 2020


Enkelt att installera

Att koppla upp dina byggnader till  Nuuka plattformen är enkelt. Tack vare de mer än 100 färdiga integrationerna till olika hårdvarusystem och IoT sensorer. 
Allt under ledning av Nuukas delivery & support team.