Realtidsdata-plattformen för smarta städer och fastigheter

Nuukas Smart Building plattform hjälper städer, detaljhandelskedjor och fastighetsägare med fastighetsanalys och förvaltning i realtid. Gör byggnaderna smarta och förbättrar energieffektiviteten, luftkvaliteten innomhus, belysning, VVS, och nyttjandegrad.

Kontakt

Läs mer om hur Nuukas Smart Building platform fungerar för din verksamhet

Välj ditt intresseområde för att se hur Nuukas Smart Building Platform kan hjälpa till.

Den gamla Kaosmodellen

Silos med fastighetsdata hindrar organisationen från att dela information effektivt.


Nuuka Solution

Buildning management software för realtids-analys. Där aktuell information alltid är tillgänglig förrätt mottagare.

Nuuka - den Smarta Building Management plattformen

Nuukas Smart Building programvara består av en plattform med ett flertal moduler som kan användas var för sig eller kombineras. Plattformen innehåller alla grundläggande funktioner för hantering av fastighetsinformation. Detta inkluderar driftshantering, fastighetsinformation, datainsamling och integrationslösningar, AD-integration, datalagring och datahantering samt Nuukas API-tjänst.

Energy Management

Nuukas Energy Managementmodul är användbar för rapportering och optimering av din energiförbrukning. På hela fastighetsbeståndet, en enskild byggnad, eller hela vägen ner till enskilda rum och mätare. Den stöder de senaste metoderna för övervakning av energiförbrukningen i enligt med vad som anges i byggreglerna i många länder. Modulen synliggör och hjälper dig att minska energikostnader och att upptäcka vilka förbättringsåtgärder som behövs. Den skapar rapporter om koldioxidutsläpp och genererar omedelbart ett larm om någon enhet inte fungerar.

Process Performance

Nuukas Process Performance-modul är användbar för att följa och optimera alla komplexa processer i dina byggnader; som värme, kyla, belysning med mera. Resultaten visualiseras i en KPI-instrumentpanel och genererar meddelanden och larm om onormala situationer uppstår.

Performance-modulen låter dig verkligen styra dina byggnader och är ett kraftfullt verktyg för att minska dess energikostnader. Den gör att du kan upptäcka och åtgärda felaktig utrustning innan den går sönder. Den möjlgggör ett proaktivt bygg- och anläggningsunderhåll.

Indoor Climate Management

Nuukas Indoor Climate Management-modul är användbar för övervakning och rapportering av byggnadadernas klimatförhållanden. Som temperatur, fuktighet, CO2, VOC, partiklar, buller, ljusintensitet. Detta kan göras på byggnads, eller rumsnivå och rapporteringen följer bästa praxis och internationella klassificeringskrav för klassificering av inomhusluft.

Med Indoor Climate Management-modulen kommer du att kunna ge dina hyresgäster en bekväm och hälsosam arbets- och boendemiljö. Samt vara proaktiv och undvika klagomål om kalla temperaturer, fuktig luft eller dåliga ventilationssystem.

Space Efficiency

Nuukas Space Efficiency-modul möjliggör mätning, analys och optimering av nyttjanden, flöden och hyror för byggnader, ytor och rum.

Sustainability Reporting

Nuukas Sustainability Reporting-modul kan användas för att sammanställa den data som krävs för de vanligaste certifieringsrapporterna för hållbarhetsprestanda, såsom GRESB och GRI. Hållbarhetsdata är också tillgängliga för hela städers rapporteringsbehov och format.

Tenant and Home Monitoring

Nuukas Tenant and home monitoring-modul visualiserar fördelningen av el, uppvärmning, kylning och vattenförbrukning, avfall samt inomhusluftsförhållanden i en lägenhet eller kontorslokal.

Modulen hjälper och inspirerar dina hyresgäster att vara mer medvetna om konsumtionen. Det gör det möjligt för dem att göra mer medvetna val och minska deras miljöpåverkan.

Waste Reporting

Nuukas Waste Reporting-modul möjliggör en detaljerad rapportering av byggnadens avfallsfraktioner och materialflöden.

Nuukas Waste Reporting-modul kan vara ett verktyg för att öka din byggnads hållbarhetspoäng och uppmuntra dina hyresgäster att minska avfall och öka återvinningen.