Förvandla din befintliga fastighetsdata till insikter som hjälper dig till en lönsam, hållbar och fjärrstyrd portfölj 

 

Nuuka Process

Nuuka Process-tjänsten ger dig helhetskontroll över alla dina fastigheters system och förbättrar hur de arbetar tillsammans. Säkrar din fastighetsportföljs effektivitet och anpassningsbarhet och minskar både dina energi- och värmekostnader.

Nuuka Process-tjänsten förvandlar data från dina befintliga processer till konkreta insikter, som du kan agera på och som lockar hyresgäster och driver ditt fastighetsvärde. Samt, ger dig möjlighet till en mer effektivt och proaktivt drift och underhållsarbete.

 

 

Analysera och optimera dina fastigheter

  • Nuuka är helt hårdvaruoberoende och kan ansluta och samla in data från nästan alla system, mätare eller sensorer på marknaden. Idag har vi mer än 100 integrationer till alla större automationssystem och IoT-sensorer.

  • Nuuka hjälper dig att analysera och optimera alla dina automationsprocesser som; uppvärmning, kylning och ventilation. Även andra processer som; belysning, hissar och rulltrappor, användningen av EV-laddning och förnybara energikällor, och olika funktioner inom drift och underhållsarbetet eller städprocesser kan anslutas.

  • Följ hur dina fastigheter och processer presterar i realtid, antingen från affärs & översiktsvyn eller i den detaljerade operativa vyn.

 

 

Hjälper dig till en digital fastighetsdrift

  • All flödande system- och mätardata tillgänglig för hela teamet möjliggör proaktivitet.
  • Enkelt att ställa in larm och aviseringar som säkerställer korrekt felhantering och åtgärder.
  • Minskar risken för driftsstopp och ökar kundnöjdheten.