Hälsosamma, komfortabla och produktiva fastigheter

 

 

Nuuka Indoor Climate

Är inomhusklimatet och luftkvalitetén i mina fastigheter tillräkligt säkert och bra för mina anställda, mina hyresgäster och besökare?

Frågor som blir allt viktigare för fastighetsägare under dessa extraordinära tider. Förmågan att erbjuda en säker och hälsosam inomhusmiljö är mer i fokus än någonsin tidigare. Nuuka Indoor Climate-tjänsten hjälper dig att få kontroll och att kunna garantera säkra och produktiva inomhusmiljöer.

 

Goda inomhusförhållanden är viktigt för dina hyresgäster och kunder

Vi tillbringar 80-90% av våra liv inomhus, och studier visar att många av de vanligaste föroreningarna* ofta är upp till 5 gånger högre inomhus än utomhus.

Medvetenheten om inomhusluftkvaliteten bland människor växer och i en undersökning som gjordes av Future Workplace av vad de anställda ville ha mest från sin arbetsplats, kom god luftkvalitet högst upp på listan. (58% tyckte att det var viktigast) följt av god belysning, bra vatten och en behaglig temperatur.

*Viktiga föroreningar är SOX, NOX och VOC: s.

Och för dina byggnader

Felaktiga luftfuktighetsnivåer eller tryckskillnader är bara några av flera inomhusförhållanden som kan skapa behov av kostsamma renoveringar och minskad intäkter för en fastighetsägare. Nuukas Indoor Climate-tjänst ger dig full kontroll och minskar behovet av manuella mätningar i varje byggnad.

 

Nuuka Indoor Climate

  • Nuuka erbjuder en nyckelfärdig lösning, inklusive sensorer, om det behövs. 
  • Nuuka Indoor Climate är snabb och enkel att ansluta och du kan direkt börja följa ditt inomhusklimat.
  • Vi hjälper dig med att ansluta dina befintliga sensorer och med installation och anslutning av alla nya IoT-sensorer, som sedan kommer att förbättra inomhusupplevelsen och produktiviteten.