Gör dina byggnader mer hållbara!
 
Reducera CO2-utsläpp och  energikostnader

 

 

Nuuka Energy 

Nuukas Energy ger dig en klar bild av dina fastigheters energiförbrukning, med en snabb och enkel överblick över dina KPI:er. Du får även larm och förmågan att enkelt aggregera och analysera mätningar och data över tid, för att upptäcka trender och variationer. Nuuka Energy hjälper dig att leda energiförbättringsprojekt och minska onödig förbrukning och kostnader.

Systemet samlar in konsumtionsdata från alla datakällor, så som; energimätare, automationssystem, energi- och energiföretag, egna energisystem etc. och jämför med  olika standard- och börvärden. Nuuka Energy innehåller ett omfattande rapporteringspaket via vår webbportal. Självklart med åtkomst från mobil eller tablet. 

 

Energiförbrukning

  • Omfattande analys- och rapporteringsverktyg för alla typer av energiförbrukning.
  • Fullt stöd för att mäta obegränsad mängd "undermätare" från hyresgäster, VVS-processer etc.
  • Analyser, trender och jämförelser kan göras på alla olika nivåer från portfölj- till mätarnivå.

Förnyelsebar energi

  • Ger en tydlig översikt och KPI:er över hur effektivt era förnybara energiprocesser fungerar och hur mycket energi som produceras
  • Visar energibalansen, förhållandet mellan köpt energi och egenproducerad förnybar energi över olika tidsintervall
  • Visa hur mycket energi som är tillgängligt för försäljning till andra konsumenter i olika situationer

Förenklad hållbarhetsrapportering

  • Färdiga rapporter till alla större hållbarhets-, certifieringssystem och organisationer
  • Sparar hundratals timmar av manuell sammanställning
  • GRESB, BREEAM, GRI, LEED etc.