Gör dina fastigheter själv-optimerande

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upgradera dina befintliga fastigheter till smarta, självlärande byggnader.

Nuuka AI Air gör mer än 4 000 justeringar av dina byggnaders ventilationssystem, varje timme, varje dag året runt


Nuuka AI Air

Uppgradera dina befintliga fastigheter till smarta, själv självlärande byggnader
Nuuka AI Air gör mer än 4 000 justeringar av dina byggnaders ventilationssystem, varje timme, varje dag året runt

 

Garanterar optimalt inomhusklimat med minimal energiförbrukning varje minut, 24/7

Nuuka AI Air förutser situationerna och styr dina fastigheters ventilationssystem. Du kan erbjuda dina kunder optimal och säker luftkvalitet med enastående energioptimering utan att behöva byta ut några system.

Nuuka AI Air

  • Gör dina byggnader själv-optimerande
  • Lär sig hur dina ventilationssystem fungerar. Förutser och justerar det sedan, varje minut, 24/7 systemen. Jämfört med en gång i månaden, manuellt.
  • Säkrar optimala inomhusklimat och CO2-nivåer samt reducerar energiförbukningen


Ytterligare fördelar:

  • Förlänger den förväntade livslängden på dina system med flera år
  • Reducerar konsultkostnade för energioptimering och fastighetsdrift

Frågor & Svar om Nuuka AI Air:

  • Vi har redan ett BMS system, så varför behöver vi AI?

  • Varför är AI perfekt för att styra vårt HVAC system?

  • Hur kan jag vara säker på att det lönar sig?

  • Vi har ett flertal olika system i vårt portfölj; Hur fungerar det då?

Nuuka AI Heat & Cool *

Optimerar dina värme och kylprocesser

Nuuka AI Heat & Cool kommer att förutse behovet av uppvärmning och kylning i dina byggnad. Betydande energibesparingar kan göras genom kontinuerligt optimering av energiförbrukningen, baserat på förhållandena inomhus- och utomhus i kombination med nyttjandet av byggnaderna. Utan att behöva ersätta några av dina system.
* Lanseras Q4 2020