Samla och kontrollera all din fastighetsdata med Nuuka Solutions -
Den teknikoberoende plattformen för Smart Building Management

Release buildings and cities smart and sustainable potential.

Installerad i mer än 2 500 fastigheter runt om i världen

Nuukas plattform har förändrat Smart Building Management. Den skapar transparens och kontroll för stora fastighetsbestånd. Och tillåter dig att se all fastighetsdata samlad i en portal. Med ett förenklat informationsutbyte är resultatet optimalt förvaltade fastigheter som är mer hållbara, hälsosamma och bekväma för dina hyresgäster.

Se hur det fungerar

Fördelarna med en Smart Building Analysplattform

Koppla upp alla dina enheter, IoT, fastighetsautomation, sensorer, system och mycket mer till en enda plattform

Våra algoritmer är utformade för att analysera all din fastighetsdata för optimal prestanda

Med all data samlad på ett ställe kan du ge rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt

Förbättra byggnadens prestanda och skapa en hälsosammare och bekvämare miljö för dina hyresgäster

Nuukas plattform ger dig kontroll och underlättar hållbarhetscertifieringen.

Nuuka Solutions - Möjliggör smarta, hälsosamma,
och hållbara byggnader i hela världen. Möt några av våra kunder.

Nuukas plattform möjliggör bättre och hälsosammare innomhusmiljöer för dina hyresgäster, optimerar dina fastigheters prestanda och gör att du enkelt kan hantera hela ditt bestånd. Som ett resultat kan du även minska energikostnaderna, öka hyrorna och minska koldioxidavtrycket i dina byggnader.