Platformen för fastighetsdata i realtid, som skapar hållbara, lönsamma och attraktiva fastigheter

Nuuka Solutions - Vi har hjälpt fastighetsbranschen med molnbaserade lösningar sedan 2013

Hemligheten bakom tusentals smarta och hållbara fastigheter världen över

Enligt FN står byggnader för 39% av den globala energiförbrukningen. En svindlande siffra som tyvärr ökar år för år, och fått EU att agera. Under UNFCC har man antagit klimatmålet att de samlade utsläppen ska minskas med 40% till 2030. Något som sätter fastighetssektorn under högt tryck att vidta åtgärder.

Men goda nyheter - genom att koppla upp en fastighetsportfölj till Nuuka-plattformen skapar vi kontroll över energiförbrukningen, CO2-utsläppen, inomhusklimatet och VVS-funktionerna. En sänkning av energi med 5-10% och värme med 10-20% har visat sig enkelt att uppnå.

Men fastigheter uppkopplade till en gemensam dataplattform innebär ännu fler långsiktiga fördelar; Genom att koppla samman fastighetssystemen, energibolagen och framtida IoT sensorer, kommer möjligheten att skapa en driftsfunktion som är både proaktiv och prediktiv, och möjligheten till flexiblare nyttjande av ytorna.  

Resultatet blir helt enkelt smarta, hållbara byggnader som lockar hyresgäster och samtidigt ökar fastighetsvärdet. Smart eller hur?

Se hur det fungerar

När behövs Nuuka plattformen?

När du vill kunna koppla upp och få kontroll på förbrukning och drift för en hel fastighetsportfölj med olika byggnadsautomationssystem, sensorer eller IoT. Och som du sedan vill kunna följa samlat och i realtid - i en enda portal.,

När du vill öka ditt fastighetsvärde genom bättre nyttjande av ytor, flexibla hyreslösningar, bättre användarupplevelse i form av bättre inomhusklimat eller nya tjänster

När du har insett potentialen i att använda din egna fastighetsdata för att skapa hållbar lönsamhet och ökande fastighetsvärde. Istället för att ge bort den

När du vill att hela organisationen ska ha tillgång portföljens realtids-data på ett ställe. Och att de enkelt ska kunna dela den med leverantörer och partners.

När du vill förenkla din hållbarhetscertifiering i LEED, BREAM, GRESB eller andra system, genom att använda våra färdiga rapportfunktioner.

Nuuka Solutions - Möjliggör smarta, hälsosamma,
och hållbara byggnader i hela världen. Möt några av våra kunder.

Nuukas plattform möjliggör bättre och hälsosammare innomhusmiljöer för dina hyresgäster, optimerar dina fastigheters prestanda och gör att du enkelt kan hantera hela ditt bestånd. Som ett resultat kan du även minska energikostnaderna, öka hyrorna och minska koldioxidavtrycket i dina byggnader.