Våra kunder

Smarta hållbara kunder som använder Nuukaplatformen

Vi arbetar med ledande företag och organisationer i från olika sektorer. Alla förenade av insikten av värdet på deras fastighetsdata.

Smarta fastigheter

Vi hjälper flera stora fastighetsbolag att få kontroll över sina byggnaders prestanda och möjligheter. Här är några:

 

Edge Technologies

Det prisbelönta företaget bakom byggnader som The Edge i Amsterdam och Unilevers HQ i New Jersey Nordamerikas mest hållbara byggnad, belönad med platina av BREEM. Andra byggnader där Nuukas teknik används är MM25 i Rotterdam, Edge Technologies HQ Edge Olympic i Amsterdam och Fellenoord 15 i Eindhoven.

Genesta

Genesta, ett oberoende förvaltningsföretag med fokus på kommersiella fastigheter i Norden, kopplar hela sin portfölj till Nuuka-plattformen för att stödja sin hållbarhetscertifiering och energihantering.

Lapti

Lapti Group är en finsk byggnadskoncern vars verksamhet är inriktad på bostäder, service och affärslokaler. Samt fastighetsutveckling och tillhandahållande av byggtekniska tjänster i Finland.

Lapti utnyttjar Nuukas tjänster till sina bostadsfastigheter i Kalasatama, Helsingfors, för att identifiera och optimera prestandan i VVS-processerna och förse invånarna med information om energi- och vattenförbrukningen i deras lägenheter. Nuuka-systemet möjliggör också implementeringen av en Demand/Respons(lastbalansering) lösning, designad för Kalasatama-området via ett tvåvägs CIM-gränssnitt.

Smarta Städer

2050 är prognosen att 70% av jordens befolkning kommer att bo i städer. Detta i kombination med Parisavtalet, som säger att vi måste bli koldioxidneutrala vid samma år, kräver ett nytt sätt att tänka. Genom att implementera Nuuka-plattformen, kan staden koppla upp sina byggnader och påbörja resan för att bli en energismart, hållbar stad.

 

Helsingfors stad

Helsingfors stad har som mål att bli koldioxidneutral redan 2035. Och att samtidigt bli den mest funktionella staden i världen, för sina medborgare. Vi på Nuuka är stolta över att vara deras partner för att uppnå sina mål genom att ansluta 1700 offentliga byggnader till Nuuka-plattformen

Smart Handel

Minska energiförbrukningen, effektivare drift och samtidigt skapa bästa möjliga kundupplevelse, är bara några av de funktioner som våra kunder inom detaljhandeln får med Nuuka-plattformen. Naturligtvis gäller detta inte bara företag inom handel. Effekten finns där för alla företag med en blandning av egna och hyrda lokaler.

 

ICA Fastigheter

ICA:s vision är att göra vardagen lite lättare varje dag för sina kunder. Detta gäller hela koncernen, inklusive ICA Fastigheter. Dessutom har ICA Fastigheter en egen vision; att med fastigheterna som utgångspunkt skapa nya och bättre förutsättningar för ett bra liv och därmed göra en skillnad för sina kunder. En del av det är att digitalisera alla fastigheterna för att möjliggöra nya tjänster och ett långsiktigt hållbarhetsarbete.