Våra kunder

Nuuka hjälper städer och världsledande företag att använda fastighetsdata för att styra deras energi- och hållbarhetsprestanda och kundupplevelse samt underlätta certifiering (GRESB, BREEM etc.).

Smarta Städer

Garantera gott inomhusklimat och välbefinnande för allmänheten

Förbättra de offentliga byggnadernas energieffektivitet

Minska utsläppen av växthusgaser för att nå koldioxidneutralitet

Hantera och förbättra personflöden och nyttjandegrad

Dela den insamlade datan öppet till olika offentliga intressenter

Fastighetsbolag

Garantera gott inomhusklimat för hyresgästerna

Hantera och förbättra nyttjandegrad och personflöden

Öka värdet på byggnaderna

Minska driftskostnaderna

Hantera portföljens hållbarhetsdata

Användare - Ägare

Garantera gott inomhusklimat för användarna av byggnaden

Hantera och förbättra personflöden och nyttjandegrad

Förbättra byggnadernas energieffektivitet

Fastighetsutvecklare och byggbolag

Garantera de önskade förhållandena under byggnadens garantiperiod

Använda dataanalys för smartare byggutveckling

Garantera gott inomhusklimat för användarna av byggnaderna