Nuuka Solutions

Vi möjliggör smarta, hälsosamma och hållbara byggnader över hela världen

Om oss

Nuuka Solutions är ett finskt mjukvaruföretag som utvecklar och levererar Smart Building Management Software till stora fastighetsägare. Vi hjälper dem att hantera dagens komplicerade smarta byggnader och säkerställa produktivitet, hållbarhet och en bättre arbetsmiljö till en optimal driftskostnad.

Fastighetsbolag över hela världen litar på våra produkter, och idag är nästan 3000 byggnader i sex länder anslutna till vår Nuuka Smart Building Management-plattform.

Vi sticker ut från våra konkurrenters lösningar genom att tillhandahålla en programvara för att samla och hantea all fastighetsdata. Den består av en grundläggande datainsamlingsplattform med tillhörande applikationsmoduler. Medarbetare från olika delar av fastighetsorganisationen kan få tillgång till och dela fastighetsinformation i realtid. De kan mäta och förbättra klimatförhållandena, nyttjande av ytor, kundtillfredsställelse, teknisk processprestanda, hållbarhet och reducera onödig energianvändning och avfallsproduktion. Resultatet är optimalt förvaltade byggnader med lyckligare och friskare hyresgäster och minskad klimatpåverkan.

Vår största fördel är att vi kan leverera ett komplett mjukvarupaket för hantering av stora fastighetsportföljer. Vi är helt oberoende av alla hårdvaruleverantörer och erbjuder utmärkta integrationslösningar till alla molnlösningar. Nuuka har bred erfarenhet av fastighetsaffärer och beprövade lösningar för alla olika typer av byggnader.

Vi har kontor i Finland, Sverige och Nederländerna med ett mål att expandera till Tyskland och USA 2121.

+2500

Byggnader

+1M

Datapunkter

18

Anställda

4

Länder