LähiTapiola erbjuder sina hyresgäster stabilare inomhusklimat och en bättre arbets- och boendemiljö

LähiTapiola skapar bättre energieffektivitet, luftkvalitet inomhus, och hållbarhet för Espoo Campus och Ainoa köpcentrum tack vare Nuukas Smart Building Platform

LähiTapiola är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder privatkunder, bönder, företagare, företagskunder och organisationer produkter och tjänster som omfattar: Skadeförsäkring, livs- och pensionsförsäkring samt investeringar och sparande. De har cirka 3400 anställda och 1,6 miljoner kunder.

LähiTapiolas vision är att erbjuda finska människor ett säkrare och hälsosammare liv. Det var därför ett naturligt steg för dem att undersöka möjligheten att använda smart fastighetsteknik för att förbättra hyresgästernas arbets- och boendemiljö samtidigt som de säkrar byggnadens energieffektivitet och miljöpåverkan.

Nuukas platform och moduler säkrar optimal fastighetsdrift

LähiTapiola’s använder sig av Nuukas Smart Building management plattform, samt följande moduler i sina byggnader: Energy Management, Waste Reporting och Renewable Energy Balancing Reporting och för att garantera inomhusklimatet har också Nuuka Process Performance och Indoor Climate Management installerats.

Nuuka hjälper också LähiTapiola med dataanalys för att ytterligare förbättra VVS-prestanda och energieffektivitet i sina byggnader. Målet är att digitalisera den traditionella fastighetsdriftsprocessen i byggnaderna.

"Vi ser att Nuuka har ett nytt och innovativt tillvägagångssätt för att hantera fastighetsdata. Vilket hjälper oss att skapa mer värde för våra byggnadsanvändare, nå optimala VVS-processer och därmed göra våra byggnader mer användarvänliga och effektiva. Därför tror vi att vi kan öka attraktiviteten hos våra fastigheter."
Eero Kokkonen, LähiTapiola’ Environmental Manager