Helsinki Smart City

Helsingfors använder smarta byggnader för att bli världens smartaste stad

Helsingfors stad siktar på att bli världens mest funktionella stad och att vara CO2 neutral 2035. Nuuka hjälper Helsingfors att uppnå bägge målen genom att koppla upp fler än 1 700 publika byggnader till vår Smart building data platform.

Se intervjun med Tiina Kähö, VD på Helsinki Smart & Clean foundation, för att se hur de gör och varför.

Fastighetsdata från 1 700 publika byggnader samlat i en plattform

Helsingfors stad har ett brett utbud av byggnader, inklusive bostadshus, kontorsbyggnader, skolor, bibliotek och sjukhus. Varje dag samlas och analyseras tusentals datapunkter för energi- och vattenförbrukning, inomhusklimat, beläggning och HVAC-processprestanda från byggnaderna i realtid på Nuukas SaaS-plattform.

Med all data samlad i ett enda användargränssnitt gör Nuuka det lätt för Helsingfors stad att analysera, förstå och kontrollera nyckelfaktorerna för energieffektivitet, optimal inomhusluftkvalitet och hållbarhet.

Helsingfors kopplar upp sina publika byggnader för att nå sina hållbarhetsmål

Enligt en Green Building Council rapport utgör byggnader och byggande tillsammans 36% av den globala energianvändningen och 39% av de energirelaterade koldioxidutsläppen. De flesta av dessa utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen för att ge uppvärmning, kylning och belysning, och till elapparater och elektrisk utrustning.

En stor del i att bli CO2 neutral är att veta var och hur energin konsumeras. Därför kopplar Helsingfors stad upp alla sina byggnader till Nuuka-plattformen.

De olika sensorerna och systemen i de byggnader som är anslutna till Nuuka-plattformen är till exempel byggautomationssystem, inomhusluftssensorsystem, avfall, energi och vattenmätare samt kamerateknik för att spåra byggnadernas användning och beläggning. Plattformen tar också emot subjektiva data från de som använder fastigheterna och data från tredjepartssystem, som till exempel fakturerings- och underhållssystem.

Nuukas Smarta plattform är teknik- och hårdvaruoberoende och samlar inte bara data, utan kan också styra fastighetsprocesser.

Nuuka – en Smart building platform med moduler för många ändamål

Nuuka ger Helsingfors stad energirapporteringen för hela fastighetsbeståndet. Från olika områden och byggnader ner till enskilda undermätare. Detta gör det möjligt att i realtid upptäcka och åtgärda avvikelser och används för att analysera och optimera byggnadernas energieffektivitet.

Nuuka tillhandahåller även VVS och inomhusluftsanalys. Detta används för att kontrollera att värme- och ventilationsprocesserna fungerar som de ska i byggnaderna och samtidigt se till att inomhusklimatet (temperatur, fuktighet, koldioxidnivå etc.) i olika rum i byggnaderna i Helsingfors är bra.

Nuuka erbjuder också olika tilläggsmoduler relaterade till nyttjandegrad och personflöden, rapportering för avfall och hållbarhet, och demand respons, vilket innebär att vi kan anpassa byggnadens energianvändning baserat på elförsörjningen i kraftnätet.

Upplev hur Nuukas Smart Building platform fungerar för din verksamhet

Välj ditt intresseområde för att se hur Nuukas Smart Building Platform kan hjälpa till.

Helsingfors strävar mot den smarta stadens era

"Helsingfors stad tar ett stort steg, och växlar från att enbart mäta energiförbrukningen i våra byggnader till smarta byggnader. Finland erbjuder marknadsledande teknik inom denna sektor och Helsingfors vill leda utvecklingen. Det är viktigt att kunna kontrollera inomhusluftkvaliteten eftersom den direkt påverkar människors välbefinnande, och därmed produktiviteten hos våra invånare och anställda. Helsingfors strävar efter att vara världens ledande digitaliseringsstad. Valet av Nuuka som vår partner är en del av Helsingfors beslutsamma steg mot den smarta stadens era."

Jan Vapaavuori, Borgmästare, Helsingfors

En Smart stad:

  • Garanterar bra inomhusklimat och välbefinnande för medborgarna
  • Förbättrar offentliga byggnaders energieffektivitet
  • Minskar utsläppen av växthusgaser för att nå koldioxidneutralitet
  • Hanterar och förbättrar nyttjandegrad och personflöden
  • Delar data transparent till olika offentliga intressenter