Hyödynnä rakennuksistasi saatava data koko kiinteistöportfolion kehityksessä ja varmista terveelliset sisäilmasto-olosuhteet käyttäjille, sekä  vastuulinen energiankäyttö ja prosessien automaattinen etävalvonta.

 

Nuuka LVIS Diagnostiikka

Nuukan diagnostiikan avulla saat selkeän kokonaiskuvan talotekniikan toimivuudesta kiinteistö- ja portfoliotasoilla.
Nuukan diagnostiikka toteuttaa automaattista toiminnanvarmistusta päättelemällä datan avulla mahdolliset laite- tai käyttövirheet. Automaattinen diagnostiikka nopeuttaa vikojen paikallistamista ja auttaa korjaamaan viat kerralla kuntoon.
Diagnostiikan avulla varmistetaan talotekniikan korkea käytettävyys ja suunniteltu toiminta, joka takaa tavoitellut sisäilmasto-olosuhteet optimaalisella energiankulutuksella.

 

Analysoi ja optimoi talotekniikan prosessit

  • Nuuka on täysin laitteistoriippumaton järjestelmä ja pystyy keräämään tietoja lähes kaikilta markkinoilla olevilta automaatio-, valaistuksenohjaus-, hissi-, mittaus- ja IoT- järjestelmiltä. Useat liittymät ovat lisäksi kaksisuuntaisia, jolloin ohjaukset ovat myös mahdollisia. Nuukan liityntäkonsepti kattaa jo yli 100 erilaista järjestelmää.

  • Nuuka auttaa analysoimaan ja optimoimaan rakennuksen LVIS-prosessit sekä myös muita talotekniikan prosesseja, mukaan lukien uusiutuvan energian järjestelmät, hissit, liukuportaat, parkkihallien ja ajoneuvojen latausjärjestelmät.

  • Järjestelmän keräämät tiedot esitetään käyttäjän haluamalla tavalla ja mahdollistetaan porautuminen ylemmän tason KPI -mittareista ja taloudellisesta näkökulmasta aina laitteiston suorituskykyyn ja prosessikohtaisin näkymiin.

 

Mahdollista digitaalinen kiinteistönhallinta

  • Selkeä tilannekuva talotekniikan prosessien toiminnasta jaettuna koko ylläpitotiimille mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeustilanteissa ja joustavan yhteistyön sidosryhmien välillä.
  • Diagnostiikka määrittää hälytykset automaattisesti ja niitä voidaan lisätä käyttäjän toimesta.
  • Diagnostiikka vähentää suunnittelemattomia käyttökatkoksia ja lisää asiakastyytyväisyyttä.