Terveyttä, viihtyisyyttä ja tuottavuutta edistävät toimitilat

 

 

Nuuka Sisäilmasto

Onko toimitilojeni sisäilmasto turvallinen ja viihtyisä työntekijöilleni, vuokralaisilleni ja vierailijoille?
Näitä kysymyksiä kiinteistönomistajat pohtivat näinä poikkeuksellisina aikoina erityisen paljon. Kyky tarjota turvallinen ja terveellinen sisäilmasto on kriittisempää toimitilojen osalta kuin koskaan aikaisemmin. Nuukan sisäilmasto-olosuhteiden raportointipalvelu auttaaa varmistamaan terveelliset ja viihtyisät sisäilmasto-olosuhteet web- ja mobiilisovellusten kautta.

 

Hyvä sisäilmasto on elintärkeä asiakkaillesi

Vietämme 80-90% elämästämme sisätiloissa, ja tutkimukset osoittavat, että ilman epäpuhtaus voi olla sisäitiloissa huomattavasti korkeampi kuin ulkoilmassa. Erityisesti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet voivat olla merkittävän suuria. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden lähteitä ovat erityisesti rakennus- ja sisustusmateriaalit. Ulkoilman saasteet ja liikenteen pakokaasut lisäävät näitä yhdisteitä sisäilmassa samoin kuin kemikaalien käyttö. 

Ihmisten tietoisuus sisäilman laadusta kasvaa. Workplace of the Futuren teettämässä kansainvälisessä kyselyssä tutkittiin, mitä työntekijät odottavat työpaikastaan ja hyvä ilmanlaatu tuli esiin luettelon kärjessä (58% piti sitä tärkeimpänä). Sitä seurasivat hyvä valaistus, hyvä vesi ja mukava lämpötila.

 

Ja myös rakennuksillesi

Edelleen julkisissa ja kaupallisissa rakennuksissa sisäilmasto- olosuhteita ei mitata kattavasti ja jatkuvasti, jolloin kiinteistöjen ylläpito-organisaatiot eivät pysty reagoimaan riittävän nopeasti mahdollisiin ongelmiin.

Pahimmassa tapauksessa henkilöitä sairastuu ja tiloista joudutaan muuttamaan pois tarkempien tutkimusten ja kunnostusten ajaksi.

Tämä voi aiheuttaa merkittäviä vuokratuottojen menetyksiä, korjauskustannuksia ja mahdollisia vastuita kiinteistöjen omistajille. Nuukan sisäilmaraportoinnin avulla voidaan mitata ja raportoida kaikki keskeiset sisäilmaan vaikuttavat epäpuhtaudet ja varmistua, että käyttäjillä on terveellinen ja viihtyisä työ- tai asuinympäristö.

 

Nuuka Sisäilmasto

  • Nuuka tarjoaa kattavan ratkaisun sisäilmasto-olosuhteiden mittauksiin ja raportointiin
  • Nuukan ohjelmistopalvelun avulla rakennuksen ja sen eri tilojen sisäilmasto-olosuhteet saadaan raportoitua ja analysoitua yhdessä ja erikseen
  • Asiantuntijamme auttavat tarvittavan mittausjärjestelmän toteuttamisessa aina suunnittelusta toteutukseen.
  • Toteutukset vaihtelevat ohjelmistopalvelusta laajoihin, kaikki mittausanturit ja tiedonkeruulaitteet kattaviin toteutuksiin.