Tee rakennuksestasi ympäristöystävällisempi ja vähennä CO2 päästöjä ja energiakustannuksia.

 

Nuuka Energia 

Nuukan energiahallinnan avulla saat selkeän kuvan koko kiinteistöportfolion energiankulutuksesta, -kustannuksista ja energiankäytön aiheuttamista CO2-päästöistä. Nuukan työkalujen avulla johdat energiatehokkuushankkeita ja asiantuntijat pääsevät helposti kiinni tarpeetonta energiankulutusta aiheuttaviin prosseseihin tai käyttövirheisiin. Nuukan avulla varmistat myös uusiutuvan energian tuotannon seurannan ja optimoinnin.

Nuuka kerää kulutustiedot kaikista tietolähteistä, mukaan lukien energiamittarit, rakennusautomaatiojärjestelmät ja energiayhtiöiden tietopalvelut.

Kaikki kiinteistötoimialan yleiset KPI-tunnusluvut energiahallinnan osalta ovat helposti käytettävissä Nuukan web-portaalissa ja mobiilityökaluissa, samoin kun hälytykset poikkeamista ja edistyneet trendityökalut.

 

Energiankulutus

  • Kattavat työkalut energian kulutuksen analysointiin ja raportointiin kaiken tyyppisille kulutuksen mittauksille
  • Tuki rajoittamattomalle määrälle energian alamittauksia, joilla vuokralaisten ja prosessien energiamittaukset hoidetaan
  • Kattavat energia-analyysit ja raportointi voidaan suorittaa kiinteistösalkun, kiinteistön, rakennuksen, rakennusosioiden, tilaryhmien ja yksittäisten tilojen mukaan. Myös prosessikohtaiset analyysit ovat toteutettavissa prosessiryhmittäin, yksittäisen prosessin tai laitteen mukaan.

Uusiutuva energia

Selkeät KPI-mittarit uusiutuvan energian prosessien toiminnan valvontaan, joiden avulla varmistutaan oman tuotannon optimoinnista ja laitteiston suorituskyvystä eri käyttöolosuhteissa

  • Maalämpö ja viilennys
  • Aurinkoenergia
  • Laskee energiataseen oman tuotannon ja ostoenergian suhteen energialajeittain eri ajanjaksoilta ja käyttöolosuhteissa. Samoin myös ulosmyyty energia voidaan mitata ja raportoida

Vastuullisuusraportointi 

  • Kiinteistökohtainen energiadata on saatavana exportteina yleisimpiin vastuullisuustutkimuksiin kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla, kuten esim. GRESB, BREEAM, GRI, LEED, VAETS, KETS jne.
  • Säästät merkittävästi työaikaa automaattisen tiedonkeruun ja tietojen kokoamisen avulla ja data on aina valmiina kun sitä tarvitaan.