02.10.2017 Uncategorized

Varma ja Nuuka yhteistyöhön kehittämään Varman kiinteistökannan älykkyyttä

Nuuka Solutions Oy ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat sopineet yhteistyöstä Nuukan palvelun osalta Varman pääkonttorissa Salmisaaressa ja sekä kahdessa toimitilarakennuksessa Lauttasaaressa. Palvelu otetaan käyttöön syksyn 2017 aikana ja sen tavoitteena on tehdä toimistoista entistä tehokkaampia ja innovatiivisempia toimitiloja Varmalle ja Varman vuokralaisille Nuukan IoT-ratkaisuiden avulla. Kiinteistöissä kehitetään sisäilman laatua, energiatehokkuutta ja vastuullisuutta, sekä luodaan uudenlaisia älykkäitä ratkaisuja toimitilojen viihtyvyyden lisäämiseksi ja kiinteistön arvon kasvattamiseksi.

Varma.png

”Olemme seuranneet Nuukan toimintaa jo jonkin aikaa. Heillä on uusi ja innovatiivinen lähestymistapa kiinteistön ja sen tuottaman datan hallintaan. Nuukan palvelu auttaa meitä muun muassa tavoittamaan ja ylläpitämään optimaalisia LVISA- ja rakennusautomaatioprosesseja rakennuksessa. Automaattisen analytiikan avulla löydämme prosessien kehittämiskohteet. Kiinteistöjohto saa helppokäyttöisen työkalun tulosten seurantaan sekä asiantuntijat ja huolto saavat käyttöönsä parhaat kehitystyökalut. Uskomme, että pystymme entisestään lisäämään toimitilojemme houkuttelevuutta Nuukan ratkaisuiden avulla”, tiivistää Varman toimitilajohtaja Toni Pekonen.

Nuuka pystyy tuottamaan lisäarvoa vuokralaisille, rakennuksen omistajille sekä eri palveluntuottajille, kun Nuukan ohjelmisto kytketään rakennuksen olemassa olevaan laitteistoon ja ohjelmistoon. Samalla kaikki sidosryhmät saavat yhden tietoalustan käyttöönsä. Yhteistyö Varman kanssa on meille merkittävä referenssi”, Nuukan liiketoiminnan kehitysjohtaja Olli Parkkonen toteaa.

Lisätietoja:

Toni Pekonen, toimitilajohtaja, Varma, +358 40 523 6610

Olli Parkkonen, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Nuuka Solutions, +358 50 494 1584

Nuuka

Nuuka tarjoaa kiinteistöjen tiedonhallintaan ja analytiikkaan alustaratkaisun, joka kerää rakennuksessa olemassa olevan big datan yhden käyttöliittymän alle. Nuukan Connect & Create ohjelmisto sisältää applikaatioita liittyen LVIS-prosessianalytiikkaan, sisäilman laatuun, kestävään kehitykseen-, kylmälaitteiden ja energian hallintaan sekä tämän lisäksi alustaa voi hyödyntää kolmansien osapuolten sovellusten toteuttamiseen. Ohjelmiston avulla kiinteistöissa parannetaan sisäilman laatua, energiatehokkuutta ja vastuullisuutta, sekä luodaan älykkäitä ratkaisuja yhdistämällä kiinteistöissä olevaa tietoa uudella tavalla toimitilojen viihtyvyyden lisäämiseksi ja kiinteistön arvon kasvattamiseksi.

Varma

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö ja yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 878 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2016 Varman maksutulo oli 4,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,3 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2017 lopussa 45,0 miljardia euroa.


« Join us for another Smart Breakfast, this time in Stockholm on the 24th of August.

Varma and Nuuka to collaborate on new office innovations. »