31.01.2018 Building energy efficiency, Energy savings projects, indoor air conditions, smart building, scandinavia, nuuka, big data, sustainability, energy efficiency, HVAC, Real Estate, Energy

Nuukalle merkittävä ruotsalainen kiinteistöasiakas

Nuuka Solutions Oy on allekirjoittanut toimitussopimuksen ICA Real Estate:n kanssa Ruotsissa. ICA Real Estate on jo jonkin aikaa pilotoinut Nuukan järjestelmää useassa kohteessaan kehittääkseen toimipaikkojensa energiatehokkuutta, sisäilman laatua, sekä LVIS-prosessien optimointia. ICA on Ruotsin johtava vähittäiskauppaketju, jolla on yli 170 toimipaikkaa pohjoismaissa.

 ica.jpg

ICA:n tavoitteena on Nuukan avulla kehittää toimitiloistaan entistä tehokkaampia ja vastuullisempia. ICA haluaa tuottaa asiakkailleen parhaan mahdollisen ostokokemuksen, sekä työntekijöilleen erinomaisen työskentely-ympäristön. Nuukan teknologiaa hyödyntämällä ICA:n on mahdollista analysoida omien toimipaikkojensa energiankulutusta, uusiutuvien energialähteiden optimaalista käyttöä sekä varmistaa, että LVIS – prosessit toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki tämä johtaa hyvään sisäilman laatuun, sekä kokonaisvaltaiseen energiatehokkuuteen.

Jatkossa LVIS – prosessidatan reaaliaikainen kerääminen mahdollistaa mm. koneälyn hyödyntämisen prosessien automatisoinnissa mm. ihmisten liikkumisen sekä sään muutosten suhteen. Kun kaikki kiinteistöissä syntyvä data saadaan kerättyä ja analysoitua yhteen järjestelmään on tämän datan perusteella mahdollista luoda uusia innovatiivisia ratkaisuita asiakkaan käyttökokemuksen kehittämiseksi

”Kun kaikki rakennuksessa oleva data on reaaliaikaisesti saatavilla yhdessä paikassa, voidaan tätä tietoa jalostaa ja hyödyntää eri sidosryhmien tarpeisiin. Esimerkiksi ennakoivat huoltotoimenpiteet tuottavat asiakkaalle lisäarvoa samoin kuin LVIS – prosessien analysoinnin kautta saatava tieto energiatehokkuuden kehittämiseksi. Kiinteistöjen dataa kokonaisvaltaisesti hyödyntämällä on mahdollista kehittää asiakkaan käyttökokemusta ja kasvattaa kiinteistöjen käytettävyyttä ja niiden arvoa.”, kommentoi Nuukan Ruotsin myyntijohtaja Susanne Hedblom

Lisätiedot

Susanne Hedblom, Myyntijohtaja, Nuuka Solutions, +46 76 17 64 604


« Nuuka tillkännager ny kund i Sverige

Nuuka is Recruiting! Nuuka Rekrytoi! »