29.01.2018 Building energy efficiency, Energy savings projects, indoor air conditions, smart buildings, Helsinki, smart building, cleantech, scandinavia, nordic smart buildings, nuuka, big data, sustainability, energy efficiency, data analytics, HVAC, Real Estate, Energy

Nuuka tillkännager ny kund i Sverige

Picture1-2.png

Nuuka har tecknat avtal med ICA Fastigheter. ICA Fastigheter testar Nuuka's programvara i ett pilotprojekt för att övervaka, analysera och förbättra energieffektiviteten i tre fastigheter. Hittills har försöksperioden för Nuukas Connect and Create-programvaran varit lyckad.

Samarbetet har som mål att utvärdera hur ICA kan skapa än mer effektiva och hållbara byggnader genom digital innovation.

Genom att nyttja Nuuka’s programvara kan brukaren analysera och optimera sin totala energianvändning, samt även sin egenproducerade energi från dess värme- och kylanläggningar. Samtidigt optimeras ventilationen för att förbättra inomhusluftkvaliteten. HVAC-processdata från byggautomatiseringssystemet kan också användas i maskininlärningsmodeller för att automatisera och optimera processerna ytterligare i framtiden. Dessutom, när alla data samlas i en plattform, uppstår möjligheter till innovation och nya affärsidéer.

Susanne Hedblom, Nuuka Solutions

"Genom att tillhandahålla en plattform med alla byggdata kan Nuuka skapa värde för alla typer av fastighetsägare, tjänsteleverantörerna och hyresgäster eller kunder som använder byggnaden. När du har all data på ett ställe kan du verkligen optimera, uppfinna och göra förbättringar i byggnaderna och därigenom öka fastighetsvärdet väsentligt. Vi är väldigt glada att ICA har valt oss som samarbetspartner i detta pilotprojekt."

När Nuuka programvara används i större fastighetsportföljer , kan realvärden skapas och fastighetsförvaltare kan säkerställa att de uppfyller de striktare krav på miljö och hållbarhet hos aktieägare och medlemmar.

 

Ytterligare information:

Susanne Hedblom, försäljnings- och marknadschef, Nuuka Solutions, +46 76 17 64 604

 

Om Nuuka:

Nuuka Connect & Create Software Solution gör dina byggnader till ett bra ställe att jobba och leva i. Nuuka är en ledande leverantör av analyslösningar för hantering av stora mängder fastighetsdata med huvudkontor i Finland. Vår SaaS-baserade programvara konsoliderar befintlig byggnadsdata i ett enda användargränssnitt och hjälper fastighetsägare och användare att inte bara rapportera utan även att analyserar och förstår orsakerna till energieffektivitet, bra inomhusluft och hållbarhet. Nuuka omvandla data från fastigheterna till användbar information att i realtid. Vilket gör att Nuukas användare enkelt kan få en överblick över sina fastigheter, vilket i sin tur möjliggör bättre fastighetsförvaltning och ökade fastighetsvärden.

 


« Nuuka Announces New Client in Sweden

Nuukalle merkittävä ruotsalainen kiinteistöasiakas »