24.01.2017 News

Nuuka Solutions Oy toteutti rahoituskierroksen ja valitsi Mikko Valtosen uudeksi toimitusjohtajaksi

Nuuka Solutions Oy on toteuttanut rahoituskierroksen, jonka suurimpina sijoittajina olivat Zhejiang ZhongRui Low Carbon Technology Co sekä Cleantech Invest. Rahoituskierrokseen osallistui myös useita muita uusia sijoittajia. Rahoitus käytetään kasvun kiihdyttämiseen niin Pohjoismaissa kuin muillakin valituilla kohdemarkkinoilla. Rahoituskierroksen lisäksi Tekes on myöntänyt Nuukalle 100 000€ tukea Kiinassa käynnistyvään projektiin.

Samaan aikaan Nuuka on kutsunut Mikko Valtosen uudeksi toimitusjohtajakseen. Entinen toimitusjohtaja ja yhtiön perustaja Mikko Maja jatkaa yhtiössä teknologiajohtajan ja operatiivisen johtajan rooleissa.

Toimitusjohtaja Mikko Valtonen:

”Yhtiö on kasvanut merkittävästi vuoden 2016 aikana ja vuosi 2017 on myös alkanut positiivisesti. Tämän rahoituksen turvin voimme edelleen kiihdyttää kasvuamme niin pohjoismaissa kuin muuallakin. Nuukan teknologiaa käyttää tänä päivänä yli 900 rakennusta energiatehokkuuden parantamiseen, sisäilman laadun kehittämiseen sekä parempaan kiinteistöjen prosessien hallintaan. Uskomme vahvaan asiakasmäärän kasvuun myös jatkossa. On ihan selvää, että kiinteistöihin tulee jatkuvasti lisää sensoreita, mittareita ja dataa ja tämä datan hallinta sekä analysointi on aivan avainasemassa kun puhutaan kiinteistöjen tehokkaasta ja vastuullisesta käytöstä”

 Cleantech Investin toimitusjohtaja, Alexander Lidgren:

”Olemme todella iloisia nimittäessämme Mikko Valtosen Nuukan uudeksi toimitusjohtajaksi. Mikolla on erinomainen tausta ja vahvat näytöt aikaisemmista tehtävistään kansainvälisissä kasvuyhtiöissä ja vastuullisessa liiketoiminnassa. Olemmekin erittäin luottavaisia, että hän ja koko Nuukan tiimi saa vietyä yhtiön uudelle tasolle.

Mikko Maja on tehnyt erinomaista työtä Nuukassa sen perustamisesta lähtien. Yhtiöllä on erittäin tyytyväisiä ja lojaaleja asiakkaita ja nyt hänellä on aikaa keskittyä enemmän Nuukan teknologian edelleen kehitykseen sekä varmistaa, että asiakastyytyväisyys pysyy jatkossakin erinomaisella tasolla myös uusilla markkinoilla tässä kovassa kasvun vaiheessa.

Nuuka on matkalla kohti alansa johtavaa toimijaa, kun puhutaan siitä miten nykyisistä ja uusista kiinteistöistä saadaan entistä älykkäämpiä ja niiden käytöstä entistä vastuullisempaa”

Tarja Teppo, Nuukan hallituksen puheenjohtaja sekä Cleantech Investin partneri:

“Toivotamme uudet omistajat lämpimästi tervetulleiksi Nuukaan. Nuuka on pystynyt näyttämään vakuuttavia kasvulukuja vuoden 2016 aikana ja vuosi 2017 näyttää myös erittäin lupaavalta. Tämän rahoituskierroksen turvin voimme keskittyä kasvun saavuttamiseen lisäämällä resursseja sinne missä niitä tarvitaan.”

Augment Partners AB toimi rahoituskierroksen neuvonantajana Nuuka Solutions Oy:lle.

 

 

Nuuka Solutions Oy lyhyesti

 

Nuuka on kiinteistöjen tiedonhallintaan ja analysointiin keskittynyt ohjelmistoyhtiö. Nuuka tekee kiinteistöistä älykkäämpiä ja niiden käytöstä vastuullisempaa. Nuukan palveluun pohjautuva ohjelmistopaketti kokoaa suuren määrän kiinteistöissä olevaa dataa, analysoi sen ja tuottaa käyttäjille heitä kiinnostavia raportteja ja analyyseja energiatehokkuuden parantamiseksi, sisäilman laadun kehittämiseksi, sekä ja vastuullisen toimintatavan edistämiseksi.


« Nuuka Solutions plans to list in Stockholm First North

Nuuka closes a financing round and selects Mikko Valtonen as the new CEO »